Sergio Lopez

Sergio Lopez Reaching for the Light

REACHING FOR THE LIGHT

Sergio Lopez Lavender Cape

LAVENDER CAPE

Sergio Lopez A Happy Pair

A HAPPY PAIR

Sergio Lopez Magenta Overtone

MAGENTA OVERTONE

Sergio Lopez Thunder in the Valley of Gold

THUNDER IN THE VALLEY OF GOLD

Sergio Lopez Keeper of Joy

KEEPER OF JOY

Sergio Lopez Iris Triptych

IRIS TRIPTYCH

Sergio Lopez Warm Welcome

WARM WELCOME

Sergio Lopez In the Botanical Garden

IN THE BOTANICAL GARDEN

Sergio Lopez Natural Tapestry

NATURAL TAPESTRY

Sergio Lopez Indian Paintbrush

INDIAN PAINTBRUSH

Sergio Lopez Woodland Crocus

WOODLAND CROCUS

Sergio Lopez Gripping the Past

GRIPPING THE PAST

Sergio Lopez Silver Moon Cypress

SILVER MOON CYPRESS

Sergio Lopez Tahoe Haze

TAHOE HAZE

Sergio Lopez The Mystic Pool

THE MYSTIC POOL, ARMSTRONG WOODS

Sergio Lopez The Trail at the Edge of the Woods

THE TRAIL AT THE EDGE OF THE WOODS

Sergio Lopez Shiloh Sundown

SHILOH SUNDOWN

Sergio Lopez Autumn at the Lake’s Edge

AUTUMN AT THE LAKE’S EDGE

Sergio Lopez Shore Pines at Sunset

SHORE PINES AT SUNSET

Sergio Lopez Tulay Lake Farm

TULAY LAKE FARM

Sergio Lopez Riverfront Redwoods

RIVERFRONT REDWOODS

Sergio Lopez The Mouth of the Russian River

THE MOUTH OF THE RUSSIAN RIVER

Sergio Lopez Eucalyptus Row

EUCALYPTUS ROW

Sergio Lopez Winter at Dillon Beach

WINTER AT DILLON BEACH

Sergio Lopez Goat Rock from Jenner Headlands

GOAT ROCK FROM
JENNER HEADLANDS

Sergio Lopez A Sky to Remember

A SKY TO REMEMBER

Sergio Lopez Umbrella Tree

UMBRELLA TREE

Sergio Lopez The Night Closing In

THE NIGHT CLOSING IN

Sergio Lopez Pinnacle Gulch

PINNACLE GULCH

Sergio Lopez Roving Storm Clouds

ROVING STORM CLOUDS

Sergio Lopez Vacation Wonderland

VACATION WONDERLAND

Sergio Lopez Golden Gate from Kensington

GOLDEN GATE FROM KENSINGTON

Sergio Lopez Otters at Play

OTTERS AT PLAY

Sergio Lopez Flamingo Pond

FLAMINGO POND

Sergio Lopez Red Panda

RED PANDA

Sergio Lopez Raven

RAVEN

Sergio Lopez Golden Pheasant

GOLDEN PHEASANT

Sergio Lopez Bald Eagle

BALD EAGLE

Sergio Lopez Scarlet Ibis

SCARLET IBIS

Sergio Lopez White River Cascades

WHITE RIVER
CASCADES

Sergio Lopez Snow Tide Lake Tahoe

SNOW TIDE,
LAKE TAHOE

Sergio Lopez Sun Setting on Shiloh Ranch

SUN SETTING ON SHILOH RANCH

Sergio Lopez Laguna Pastoral

LAGUNA PASTORAL

Sergio Lopez Summation of Joys

SUMMATION OF JOYS

Sergio Lopez Evening on Furlong Gulch

EVENING ON FURLONG GULCH

Sergio Lopez Benicia Saturday

BENICIA SATURDAY

Sergio Lopez Russian River from Bridgehaven

RUSSIAN RIVER FROM BRIDGEHAVEN

Sergio Lopez Benicia Boat

BENICIA BOAT

Sergio Lopez The Fountain at the Concourse

THE FOUNTAIN AT THE CONCOURSE

Sergio Lopez Yosemite Valley View

YOSEMITE
VALLEY VIEW

Sergio Lopez Grand Canyon Thundercloud

GRAN CANYON
THUNDERCLOUD

Sergio Lopez A Grand View of the Golden Gate

A GRAND VIEW OF
THE GOLDEN GATE

Sergio Lopez The Minarets from Lake Ediza

THE MINARETS FROM LAKE EDIZA

Sergio Lopez Virgin River Zion Canyon

VIRGIN RIVER,
ZION CANYON

Sergio Lopez Big Sur from Rocky Point

BIG SUR FROM
ROCKY POINT

Sergio Lopez Sedona Storm Clouds

SEDONA STORM CLOUDS

Sergio Lopez Rosy Rockfish

ROSY ROCKFISH

Sergio Lopez Sea Nettles

SEA NETTLES

Sergio Lopez Tropical Depths

TROPICAL DEPTHS

Sergio Lopez Pacific Light

PACIFIC LIGHT

Sergio Lopez Reflected Heavens

REFLECTED HEAVENS

Sergio Lopez Discovered Beach

DISCOVERED BEACH

Sergio Lopez Evening Overlook

EVENING OVERLOOK

Sergio Lopez Early Spring Vineyards

EARLY SPRING VINEYARDS

Sergio Lopez The Gentle Waves

THE GENTLE WAVES

Sergio Lopez The Barn on the Hill

THE BARN ON THE HILL

Sergio Lopez The Moon in Lavender

THE MOON IN LAVENDER

Sergio Lopez View from the Geysers

VIEW FROM THE GEYSERS

Sergio Lopez Golden Winter Light

GOLDEN WINTER LIGHT

Sergio Lopez The Valley from Shiloh Ranch

THE VALLEY FROM SHILOH RANCH

Sergio Lopez Crepuscular Rays

CREPUSCULAR RAYS

Sergio Lopez Retreating Tide

RETREATING TIDE

Sergio Lopez Jenner Headlands

JENNER HEADLANDS SUNSET

Sergio Lopez Setting Sun on the California Hills

SETTING SUN ON THE SAN FRANCISCO HILLS

Sergio Lopez San Francisco Sunset

SAN FRANCISCO SUNSET

Sergio Lopez The Evening Fades Away

THE EVENING FADES AWAY

Sergio Lopez Sun & Mist

SUN & MIST

Sergio Lopez A Hot Day’s Respite

A HOT DAY’S RESPITE

Sergio Lopez River Front Redwoods

RIVER FRONT REDWOODS

Sergio Lopez Apex

APEX

Sergio Lopez High Sierra Stream

HIGH SIERRA STREAM

Sergio Lopez Jack’s Place

JACK’S PLACE

Sergio Lopez Afternoon Stroll

AFTERNOON STROLL

Sergio Lopez Out on Sunday

OUT ON SUNDAY

Sergio Lopez Roaring 129 Burney Falls

ROARING 129,
BURNEY FALLS

Sergio Lopez The Lit Pines

THE LIT PINES

Sergio Lopez Against the Tangerine Sky

AGAINST THE TANGERINE SKY

Sergio Lopez Morning Smoke

MORNING SMOKE

Sergio Lopez Lunch Under the Umbrellas

LUNCH UNDER THE UMBRELLAS

Sergio Lopez Evening Enchantment

EVENING ENCHANTMENT

Sergio Lopez Standing Firm

STANDING FIRM

Sergio Lopez Morning at Sleepers Pond

MORNING AT SLEEPERS POND

Sergio Lopez Riot of Gold

RIOT OF GOLD

Sergio Lopez Painting the Hills

PAINTING THE HILLS

Sergio Lopez Emma

EMMA

Sergio Lopez Ending Winter

ENDING WINTER

Sergio Lopez Turning In

TURNING IN

Sergio Lopez Winter Sunset

WINTER SUNSET

Sergio Lopez Candy Clouds

CANDY CLOUDS

Sergio Lopez August Peaks

AUGUST PEAKS

Sergio Lopez Racing Sunbeam

RACING SUNBEAM

Sergio Lopez Morning at the Laguna

MORNING AT THE LAGUNA

Sergio Lopez Looking West on the Bay

LOOKING WEST ON THE BAY

Sergio Lopez Baked Earth

BAKED EARTH

Sergio Lopez Quiet Fury

QUIET FURY

Sergio Lopez Morning at Tejon Ranch

MORNING AT TEJON RANCH

Sergio Lopez Vermillion Cliffs

VERMILLION CLIFFS

Sergio Lopez Pond Estate

POND ESTATE

Sergio Lopez Little Joe Study

LITTLE JOE STUDY

Sergio Lopez Oregon Ash

OREGON ASH

Sergio Lopez Little Joe

LITTLE JOE

Sergio Lopez Sundown Grove

SUNDOWN GROVE

Sergio Lopez Powerdale Road

POWDERDALE BEND

Sergio Lopez Sunset Grove

SUNSET GROVE

Sergio Lopez Sobranes Point

Sergio Lopez Sobranes Point Garrapata

SOBRANES POINT

Sergio Lopez Breckenrdige

Sergio Lopez Breckenridge

BRECKENRIDGE

Sergio Lopez Jubilent

Sergio Lopez Jubilent

JUBILENT

Sergio Lopez Two Daughters

Sergio Lopez Two Daughters

TWO DAUGHTERS

Sergio Lopez Western Sun

Sergio Lopez Western Sun

WESTERN SUN

Sergio Lopez Backlit Poplars

Sergio Lopez Backlit Poplars

BACKLIT POPLARS

Sergio Lopez Coral Hills

Sergio Lopez Coral Hills

CORAL HILLS

Sergio Lopez Dinner Table

Sergio Lopez dinner Table

DINNER TABLE

Sergio Lopez The End of the Hike

Sergio Lopez The End of the Hike

THE END OF THE HIKE

Sergio Lopez The Perfect Climate

Sergio Lopez The Perfect Climate

THE PERFECT CLIMATE

Sergio Lopez Sheer and Gold

Sergio Lopez Sheer & Gold

SHEER & GOLD

Sergio Lopez Enjoying the Weekend

ENJOYING THE WEEKEND

Sergio Lopez Synchronized

SYNCHRONIZED

Sergio Lopez Worth the Effort Study

WORTH THE EFFORT, STUDY

Sergio Lopez Bright Reflections

BRIGHT REFLECTIONS

Sergio Lopez Pristine Pond

PRISTINE POND

Sergio Lopez Old Friends

OLD FRIENDS

Sergio Lopez Evergreen Giants

EVERGREEN GIANTS

Sergio Lopez Worth the Effort

WORTH THE EFFORT

Sergio Lopez Dana Point

DANA POINT

Sergio Lopez Canyon Drama

CANYON DRAMA

Sergio Lopez Summer in the Shade

SUMMER IN THE SHADE

Sergio Lopez Facing the Desert

FACING THE DESERT

Sergio Lopez Changing Clouds

CHANGING CLOUDS

Sergio Lopez A Quiet Place

A QUIET PLACE

Sergio Lopez Desert Design

DESERT DESIGN

Sergio Lopez Utah Back Country

UTAH BACKCOUNTRY

Sergio Lopez Sunset Cypress

SUNSET CYPRESS

Sergio Lopez Moonscape

MOONSCAPE

Sergio Lopez Carquinez Gold

CARQUINEZ GOLD

Sergio Lopez Amoung the Tourists

AMONG THE TOURISTS

Sergio Lopez Sun Baked

SUN BAKED

Sergio Lopez Misty Overlook

MISTY OVERLOOK

Sergio Lopez Liquid Gold

LIQUID GOLD

Sergio Lopez A Touch of Class

A TOUCH OF CLASS

Sergio Lopez the First of the Year

THE FIRST OF THE YEAR

Sergio Lopez A Short Day

A SHORT DAY

Sergio Lopez The Story Player

THE STORY PLAYER

Sergio Lopez Echo Lake Sundown

ECHO LAKE SUNDOWN

Sergio Lopez Setting Out

SETTING OUT

Sergio Lopez Marsh Designs

MARSH DESIGNS

Sergio Lopez Stay for a Visit

STAY FOR A VISIT

Sergio Lopez A Harvest Moon in the East

A HARVEST MOON
IN THE EAST

Sergio Lopez Point Cabrillo Lighthouse

POINT CABRILLO
LIGHTHOUSE

Sergio Lopez Perfectly Jenner

PERFECTLY JENNER

Sergio Lopez Poplar Pillars

POPLAR PILLARS

Sergio Lopez No Two Ways About It

NO TWO WAYS ABOUT IT

Sergio Lopez Rural Glow

RURAL GLOW

Sergio Lopez – Jeepers

JEEPERS

Sergio Lopez Blue Rhythm

BLUE RHYTHM

Sergio Lopez Azure & Emerald

Sergio Lopez - Azure & Emerald

AZURE & EMERALD

Serio Lopez The TRail to Everything

Sergio Lopez - The Trail to Everything

THE TRAIL TO EVERYTHING

Sergio Lopez River Rain

Sergio Lopez - River Rain

RIVER RAIN

Sergio Lopez Sunbath

Sergio Lopez - Sunbath

SUNBATH

Surf’s Hideout

Sergio - Lopez Surf's Hideout

SURF’S HIDEOUT

Sergio Lopez Expecting Treats

Sergio Lopez - Expecting Treats

EXPECTING TREATS

Sergio Lopez Desmond

Sergio Lopez - Desmond

DESMOND

Sergio Lopez Fuu

Sergio Lopez - Fuu

FUU

Sergio Lopez Clear Light

Sergio Lopez - Clear Light

CLEAR LIGHT

Sergio Lopez Morning at Hendry’s

Sergio Lopez - Morning at Hendry's

MORNING AT HENDRY’S

Sergio Lopez Bloomfield Eucalyptus

Sergio Lopez - Bloomfield Eucalyptus

BLOOMFIELD EUCALYPTUS

Sergio Lopez On the Road to Fallon

Sergio Lopez - On the Road to Fallon

ON THE ROAD
TO FALLON

Sergio Lopez Evening Sonnet

Sergio Lopez - Evening Sonnet

EVENING SONNET

Encinal – A Fine Evening for Races

Sergio Lopez - A Fine Evening for Races

ENCINAL, A FINE EVENING FOR RACES

Park Street Looking North

Sergio Lopez - Park St. Looking North

PARK STREET LOOKING NORTH

The Door is Always Open

Sergio Lopez - The Door is Always Open

THE DOOR IS ALWAYS OPEN

Hazy Morning in the Valley

Sergio Lopez - Hazy Morning in the Valley

HAZY MORNING IN THE VALLEY

Lone Sentinel

Sergio Lopez - Lone Sentinel

LONE SENTINEL

Espire

Sergio Lopez - Espire

ESPIRE

Duncan’s Landing

Sergio Lopez - Duncans Landing

DUNCAN’S LANDING

Farmside Silhouettes

Sergio Lopez - Farm side Silhouettes

FARMSIDE SILHOUETTES

Sergio Lopez Hiking the Dunes, Looking West

Sergio Lopez - Hiking the Dunes Looking West

HIKING THE DUNES, LOOKING WEST

Sergio Lopez Hiking the Dunes, Looking East

Sergio Lopez - Hiking the Dunes Looking East

HIKING THE DUNES, LOOKING EAST

The Hideaway Bluff

Sergio Lopez - The Hideaway Bluff

THE HIDEAWAY BLUFF

Fading Tide

Sergio Lopez - Fading Tide

FADING TIDE

Wintery Coast

Sergio Lopez - Wintery Coast

WINTERY COAST

The Rocky Edge

Sergio Lopez - The Rocky Edge

THE ROCKY EDGE

Elanis

Sergio Lopez - Elanis

ELANIS

Attimi Bellissimi

Sergio Lopez - Attimi Bellissimi

ATTIMI BELLISSIMI

The Seventh Sister

Sergio Lopez - The Seventh Sister

THE SEVENTH SISTER

Golden Ether

Sergio Lopez - Golden Ether

GOLDEN ETHER

Soletta

Sergio Lopez - Soletta

SOLETTA

Maiden of the Mist

Sergio Lopez - Lucid Awakening

MAIDEN OF THE MIST

Lucid Awakening

Sergio Lopez - Lucid Awakening

LUCID AWAKENING

A Whisper of Spring

Sergio Lopez - A Whisper of Spring

A WHISPER OF SPRING